Про нас

Державне українське об’єднання «Політехмед» створене на базі республіканського виробничо-торговельного об’єднання по продажу, монтажу та ремонту медичної  техніки “Медтехніка”  на підставі Наказу МОЗ №99-О від 20 листопада 1991року. Засновником об’єднання виступає Міністерство охорони здоров’я.

Предметом діяльності Державне українське об’єднання «Політехмед»  є:

 • оцінка відповідності виробів медичного призначення, який  здійснює ООВ;
 • організація та експертиза міждержавних, національних та галузевих стандартів з медико – технічної тематики;
 • консультування з питань стандартизації виробів медичного призначення;
 • аналіз потреби та забезпеченості лікувально – профілактичних закладів України лікарськими засобами та виробами медичними;
 • участь у розробці державних програм, спрямованих на розвиток охорони здоров’я, експертиза заявок, пропозицій та медико-технічних вимог на створення  нових лікарських засобів та виробів медичних;
 • розробка нормативних документів (стандартів, керівних документів, настанов, директив та інших).

На сьогодні ДУО «Політехмед» тісно співпрацює  з   багатьма підприємствами України, країнами ближнього та дальнього зарубіжжя , що постачають медичну техніку для населення України та закладів охорони здоров’я.

ДУО «Політехмед» акредитований Національним агентством з акредитації України в сфері відповідності продукції вимогам:

 • Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 2 жовтня 2013 р. № 753;
 • Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого Постановою КМУ від 2 жовтня 2013 р. № 755;
 • Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro затвердженого Постановою КМУ від 2 жовтня 2013 р. № 754
 • Та щодо компетентності відповідно до вимог ISO/IEC 17021-1:2011 в сфері  ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги ( ISO 9001:2008,  IDT)»,  ДСТУ  ISO13485:2005 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання ( ISO 13485:2003,  IDT)»,   EN ISO 13485:2012 «Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes”.

Має ліцензію Північної Державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, термін дії якої завершується  у 2023 році.

У 2018 році ДУО «Політехмед» визначено розробником та виконавцем впровадження Національного класифікатору медичних виробів НК 024:2019.

До складу учасників Державного українського об’єднання «Політехмед» входять:

 • Державне спеціалізоване підприємство «Оптика-Медтехніка», м. Київ;
 • Державне підприємство «Криворізький магазин «Медтехніка», м. Кривий – Ріг;
 • Львівське державне підприємство «Оптово-роздрібний магазин «Медтехніка №1», м. Львів;
 • Державне підприємство «Державний медичний центр сертифікації» МОЗ України, м. Київ.
 • ДП «Магазин «Медтехніка» м.Кривий Ріг та СП «Оптика-Медтехніка».