Державне українське об’єднання «Політехмед» є державним підприємством Міністерства охорони здоров’я України.
В своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, Статутом ДУО «Політехмед».

Основні принципи діяльності: неупередженість, компетентність, відповідальність, відкритість, конфіденційність, реагування на апеляції та скарги.

Законодавча база

Діяльність ДУО «Політехмед» базується на вимогах законодавчих документів:

• Закон України «Про стандартизацію» №1315-VII від 05.06.2014.

• Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» № 2407-Ш від 17.05.2001р.

• Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» № 3164-1У від 1.12.2005р.

• Закон України «Про захист прав споживачів» № 3682-ХП від 15.12.1993р.

• Постанова КМУ № 1497 від 9.11.2004р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення»

• Постанова КМУ № 753 від 2.10.2013р. «Про заствердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»

• Постанова КМУ № 754 від 2.10.2013р. «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro»

• Постанова КМУ № 755 від 2.10.2013р. «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»

Наші атестати

Атестат про акредитацію № 1О174 від 19.09.2011р. НААУ

про засвідчення компетентності відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001 в сфері: Технічний регламент щодо медичних виробів, Технічний регламент щодо активних виробів, які імплантують, Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro

Атестат про акредитацію № 8О077 від 04.03.2014 НААУ

про засвідчення компетентності відповідно до вимог ISO/IES 17021:2011 в сфері: ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)» ДСТУ ISO 13485:2005 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання (ISO 13485:2003, IDT)» EN ISO 13485:2012 «Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes».

Наші реєстри

• База даних на медичні вироби, що пройшли приймальні та кваліфікаційні випробування

• База зареєстрованих технічних умов на медичні вироби

ООВ «ДУО «Політехмед» на запит надає інформацію стосовно:

географічних районів, в яких він провадить діяльність;

статусу наданої сертифікації;

назву, відповідний нормативний документ, сферу та географічне розташування (місто, країна) щодо конкретного сертифікованого клієнта.(Доступ до певної інформації може бути обмежено клієнтом, якому надана сертифікація з міркувань безпеки).

Для отримання публічної інформації, розпорядником якої є ООВ «ДУО «Політехмед», необхідно подати запит на інформацію.

Для подання запиту ви можете скористатися:

поштою, надіславши лист на адресу: ДУО «Політехмед», Україна, 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 25-27

тел./факсом – за номером: тел.: (044) 483-68-07, 483-68-15, т./ф.: (044) 483-89-70, 483-32-84

електронною поштою – на адресу: E-mail: ptmref@ukr.net, ptmexp@ukr.net

В запиті на отримання публічної інформації необхідно вказати: Ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит; підпис та дату, за умови подання запиту в письмовій формі.